Search Catalog > Book
Check-outs :

大陸房地產投資解讀:實務操作與法令講座

 • Hit:160
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)


 名律師李永然最新力作,全書從政策法令制度及投資買賣、營建開發、抵押貸款等方面,作深入的實務說明。計畫前往投資、正在積極參與或在洽談土地、營建、貸款、銷售方面已經困擾不斷的相關人士,本書是最實用的參考手冊。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login