Search Catalog > Book
Check-outs :

華語文閱讀測驗:中級篇

 • Hit:18
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

內容簡介


「華語文能力測驗」為一種「外語/第二語言能力測驗」。主要的測驗對象為母語不是華語的各界人士。此測驗共分為基礎、初等、中等和高等四個等級。
Test Of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) เป็นการทดสอบระดับภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอบวัดระดับภาษาจีน (TOCFL) แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
作者依學生程度的高低及不同需求,擬計畫出版三本閱讀測驗。本書是專為學習華語中級生所設計的。
ผู้เขียนได้แบ่งตำราชุดนี้เป็น 3 เล่ม โดยแบ่งจากระดับความยากง่ายของผู้เรียน โดยหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับกลาง
這是一本「實用、活潑、創新」為編寫宗旨的教材。期使經由本書,不僅可供你參加華語文測驗,亦可成為學生自學、老師任教的好教材。

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ออกแบบภายใต้แนวคิด “ใช้งานได้จริง เนื้อหาสนุกสนาน และสร้างสรรค์” ดังนั้น เล่มนี้จึงไม่เพียงใช้สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน ทั้งยังสามารถใช้เป็นแบบเรียนที่ผู้เรียนไว้เรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือครูผู้สอนไว้ใช้สอนภาษาจีนได้เช่นกัน

1. 內容:本書以學生在日常生活中可能遇到的生活情境,將課文分成表格、對話、短文等三大篇。
(1)表格篇,包括臺灣高鐵時刻表、門診時間表、飯店房間價目表、夜市地圖、藥袋、……等10篇。
(2)對話篇,包括買東西、朋友聊天、搭捷運、蜜月旅行、失眠、約會……等10篇。
(3)短文篇,包括宵夜、父親節的由來、數字「四」、有幾桶水、不能說的秘密、臺灣的小吃、月餅……等30篇。
試圖以多元的生活情境內容,貼近及增進學生的閱讀能力。篇篇精彩,篇篇實用!

2. 編排:每課內文是以課文、問題練習及單字的順序呈現。會將單字放在最後,是為了能讓學生在課後能進行自我測驗。
ลักษณะเด่นของตำราเล่มนี้ ประกอบด้วย
1. ด้านเนื้อหา เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน แบ่งบทเรียนเป็น 3 ส่วน ในรูปแบบ ตาราง บทสนทนา และบทความสั้น
(1) เนื้อหาในส่วน “ตาราง” มี 10 บท ประกอบด้วย ตารางเวลารถไฟความเร็วสูง ตารางเปิดทำการของคลินิค ตารางราคาห้องพักของโรงแรม แผนที่ตลาดกลางคืน ฉลากยา เป็นต้น
(2) เนื้อหาในส่วน “บทสนทนา” มี 10 บท ประกอบด้วย การซื้อของ การสนทนาระหว่างเพื่อน การนั่งรถไฟ การท่องเที่ยว การนอนไม่หลับ การออกเดท เป็นต้น
(3) เนื้อหาในส่วน “บทความสั้น” มี 30 บท ประกอบด้วย การกินอาหารมื้อดึก ที่มาของวันพ่อ เรื่องเล่าของเลข 4 มีน้ำกี่ถัง ความลับที่พูดไม่ได้ ของทานเล่นไต้หวัน ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น
เนื้อหาที่หลากหลายและใช้งานได้จริง จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้เร็วขึ้น
2. ด้านการจัดเรียงของบทเรียน ในแต่ละบทจะมีบทเรียน แบบทดสอบ และคำศัพท์ตามลำดับ โดยการจัดวางคำศัพท์ไว้ด้านหลังสุด เพื่อจะให้ผู้เรียนสามารถทบทวนและทดสอบหลังจากอ่านบทเรียนเสร็จแล้ว

作者介紹■作者簡介楊琇惠(Cristina Yang)
民國六十年生,台北人,射手座。
十五歲時,移民阿根廷,旅居他鄉六年。在經由異國文化的洗禮後,豁然照見自己,並開啟了探索原鄉的旅程,而「中文」竟成了「回家」唯一的一條路。
「回家」的路雖然遙遠,但是有「中文」相伴,再遠,都會有到的那一天。
現職:台北科技大學華語文中心主任
學歷:臺灣師範大學國文所博士
教授課程:莊子、中國思想史、佛學與人生、《西遊記》、兒童文學及外籍生華語。
e-mail:hhyang@ntut.edu.tw

ผู้เขียน รศ.ดร.หยาง ซิ่ว ฮุ่ย (Cristina Yang)
ราศีธนู เกิดปี 1971 ณ เมืองไทเป

อายุ 15 ปี ย้ายไปประเทศอาเจนติน่า และพำนักที่นั้น 6 ปี
ผ่านการซึบซับวัฒนธรรมในต่างแดน จึงมองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมจีน
และเริ่มเดินทางค้นหาวัฒนธรรมในบ้านเกิด “ภาษาจีน” จึงเปรียบเสมือน
เส้นทางในการเดินทาง “กลับบ้าน”
แม้ว่าการเดินทางจะยาวไกล แต่มี “ภาษาจีน” อยู่เคียงข้าง แม้จะไกลแค่ไหน จะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เดินทางถึงบ้านเกิด

ตำแหน่งปัจจุบัน:ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีนแห่ง National Taipei University of Technology
ประวัติการศึกษา:PhD, Department of Chinese, National Taiwan Normal University
ความเชี่ยวชาญ:Chinese philosophy, Buddhism philosophy, Chinese literature culture, Child literature, Chinese Learning
e-mail:hhyang@ntut.edu.tw■譯者簡介Mr.Olan Sumananusorn (林漢發)現職:泰國正大管理學院(PIM)文學院商務漢語系講師 /前系主任
學歷:國立政治大學東亞所碩士、國立臺灣大學國發所博士(在學)教授課程:中國商務文化、商務漢語表達、台泰教育與文化。
e-mail:olansum@pim.ac.th, linhanfa@gmail.com

ผู้แปล นายโอฬาร สุมนานุสรณ์ (Olan Linhanfa)
ตำแหน่งปัจจุบัน:อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประวัติการศึกษา:Master’s Program in East Asian Studies, National Chengchi University /
PhD Student, Graduate Institute of National Development, National Taiwan University
ความเชี่ยวชาญ:Chinese business culture, Businesses Chinese Presentation, Taiwan-Thailand Education and Culture.
e-mail:olansum@pim.ac.th, linhanfa@gmail.com
https://la.pim.ac.th/pages/personnel

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login