Search Catalog > Book
Check-outs :

大哥

 • Hit:98
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

內容大綱-李真相不小心殺了人,但整個過程是一場誤會,真相只能進監獄投訴,真相有個弟弟真浩,真浩不把真相當哥哥看待,因為進監獄之前打打殺殺的真相,給真浩是個打擊,兄弟就這樣互相疏忽對方,真相的殺人誤會有了進展而出獄,真相開始為了挽回弟弟的心,默默的準備弟弟喜歡的夢想…

| 作者 |


金智妍 ( 作者 )

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login